استشهاديون

شهدا
غازي القصيبي ـ سفير عربستان در لندن ـ
دكتر غازي القصيبي سفير عربستان در لندن است . او در اين
شعر به ستايش از دختر 18 ساله‌اي پرداخته است كه در
بازاري در بيت المقدس خود را منفجر كرد . سرودن اين شعر
و انتشار در نشريات باعث تيرگي در روابط لندن و رياض شده
است .
ــــــــــــــــــــــــــــ

گواهي مي‌دهد
خداوند
و پيامبران
و اوليا
بر«شهيد بودن» شما .
مرگ را پذيرا شديد
تا نام خداوند سربلند بماند
در سرزميني كه
«معراج» به آن كرامت بخشيده است
خودكشي كرديد ؟ خير
ماييم كه خودكشي كرديم
با زندگي‌اي كه
مردگان آن زندگانند
**********
هان ، اي ياران
ما به مرگ پيوستيم ، پس بياييد
تا گوش فرا دهيم
مرثيه‌ها دربارة ما چه مي‌گويند ؟
ما ناتوان شديم
تا آنكه
«ناتواني» نيز از ما شاكي شد
و به گريه افتاديم
تا آنكه
«گريه» نيز ما را تحقير كرد
و به ركوع در آمديم
تاآنكه ركوع نيز از ما بيزار شد
و به انتظار مانديم
تا انكه
«انتظار» نيز از دست ما به استغاثه در آمد
و شكايت خود را به طاغوتيان ـ كاخ سفيد ـ برديم
كاخي كه تمام وجودش تاريكي و ظلمت است
و كفشهاي «شارون» را ليسيديم
تا آنكه كفشها به فرياد آمدند كه
آهسته‌تر
ما را تكه تكه كرديد
ياران ، ما به مرگ پيوستيم
ليكن
زمين نيز از پذيرفتن ما به ننگ آمد
***********
به «آيات» بگو
اي عروس بزرگي ها
تمام زيباييها به فداي چشمهايت باد
هر گاه بهترين مردان ما بي‌تفاوت ميشوند
زيبارويي به مصاف جنايتكار خواهد شتافت
خندان و شادان
بر مرگ بوسه خواهد زد
در حالي كه سردمداران
از مرگ مي‌گريزند
بهشت درهاي خود را باز نمود
و به تو درود گفت
و پذيراي تو شد
فاطمه‌زهرا
بگو
به آنان‌كه «فتواها» را صادر مي‌كنند
آرام‌تر
چه بسا كه از يك فتوا
آسمان نيز به فرياد در آيد
هنگامي كه جهاد نداي دعوت سر دهد
دانشمند و قلم
كتابها و فقها
خاموش خواهند شد
هنگامي كه جهاد نداي دعوت سر دهد
خون
در روز جهاد
فتواي حقيقي خواهد بود


(ترجمه شعر از آقاي حسن بشير است كه چندان مطلوب نيست)

سلمان

/ 1 نظر / 5 بازدید
میثم

پریم جان.خیلی قشنگ بود.