دوره کردن قران

120 نفر در يک روز، هر نفر در 120 روز يکبار قرآن را با دقت در معاني
آيات دوره مي کنند.
در اين طرح 120 نفر با هم عهد مي بندند که هر يک در هر روز به ترتيب
ثبت نام از يک حزب قرآن شروع کرده و به ترتيب تا يک دور کامل در 120
روز ادامه دهند.لذا در هر روز هر کدام از 120 نفر يک حزب را قرائت کرده
و قرآن يکبار دور مي شود.و هر نفر خودش در 120 روز يکبار قرآن را دوره
مي کند.
در پايان هر روز هر نفر يک آيه برگزيده انتخاب کرده و همراه با ترجمه و
تفسيري مختصر به سايرين معرفي مي نمايد.
بارزترين خصوصيت اين طرح آن است که نياز به زمان و مکان خاصي براي اجرا
نداردو هر کس در هر جا که باشد و هر ساعتي از روز که فرصت داشته باشد
مي تواند به عهد خود وفا کند.
اما شرکت کنندگان بايد به عهد خود وفادار بوده و به آن عمل نمايند تا
دوره قرآن گروه در اتمام روز کامل شود.
دوستان محترم مي توانند علاقمندي خود را جهت شرکت در اين طرح در گروه
بسيجيان اعلام نمايند

/ 0 نظر / 4 بازدید