الهم اني اسئلك الامان يوم لا ينفع مال وADVERTISEMENTپروردگارا مرا امان ده آنروز كه نه مال و مكنت و نه
فرزندان سودي بخشند مگر براي كيسكه نزد تو با قلبي پاك قدم
گذارد . بار الهي مرا امان ده آنروز كه ستمكاران از
پشيماني دست بر پشت دست خود مي كوبند كه اي كاش در راه رسول
گام برمي داشتيم. و مرا امان ده آنروز كه ستمكاران از
رخسار خود و از موهاي صورت و قدمهاشان شناخته مي شوند. و
امانم ده آنروز كه هيچ پدري حاظر نيست بجاي فرزندش مجازات
گردد و هيچ فرزندي حاظر نيست بجاي پدرش كيفر شود. براستي
كه وعده اي كه داده اي حقيقت است. و امانم ده آنروز كه
هيچ عذري از ستمكاران پذيرفته نيست. كيفرشان لعن و
نفرين است و پست ترين مكانها. و از تو امان مي خواهم براي
روزي در آن هيچ كس بر چيزي تملك ندارد و حكومت در آن روز
در دست توست. و از تو امان مي خواهم براي روزي كه در
آن همه از هم مي گريزند و هر كس در آنروز حال و روز
خود را دارد. و امانم ده روزي مجرمين مي گويند آيا مي
شود خداوند جزاي من را با همسر و فرزندان و برادر و
خويشانم معاوضه نمايد. هرگز آتش دوزخ شعله ور است تا اندامش
را بسوزاند .

پناه بر خدا .
اگر اين سخنان
اميرالمومنين باشد تكليف ما چيست.


/ 1 نظر / 5 بازدید
مرتضی

ممنونم،فقط همین