لاف عشق و گله از يار؟؟؟لاف و عشق و گله از يار؟؟ زهي لاف دروغ
عشق
بازان چنين ،‌مستحق هجرانند
سلام بر مهدي ،‌ جان جهان
، ميدانيم كه خود حجاب ميان خويش و او هستيم و تا اين
منيت ما از ما گرفته نشود ، آفتاب ظهور او در جانمان
تابيده نخواهد شد
تو خود حجاب خودي ، حافظ از ميان
برخيز
اميدوارم ياد و نام او ذكر هميشگي دلهايمان باشد و
به اين چند روز كوتاه اكتفا نكنيم واقعا بتوانيم اين
شعر را بر دلهايمان نقش بيندازيم كه
هرگزم نقش تو
از لوح دل و جان نرود
هرگز از ياد من آن سرو
خرامان نرود
از دماغ من سرگشته خيال دهنت
به جفاي
فلك و غصه دوران نرود
كه امام صادق فرمودند تنها
كساني از مهلكه آخرالزمان نجات پيدا خواهند كرد كه ذكر و
ياد غايب آن زمان را هميشه در دل داشته باشند و هر گاه
و بيگاه براي ظهور او دعا كنند
از سرزنش دشمنان
نهراسند و دل به او سپرند

خدايا
شب يلداي هجران
را به يمن ظهور ماه كاملش كوتاه كن كه شب پرستان ،‌
همچنان چشم بر صبح صادقش بسته اند و ما مؤمنان طلوع خورشيد
جمالش را نزديك ميدانيم
اللهم عجل لوليك
الفرج

التماس دعا

/ 0 نظر / 4 بازدید