ياران امام عصر (عج)1

ياران امام, سنگهاى زيرين انقلاب جهانى اند. همان
گونه كه پيامبر(ص) با همراهى مهاجران و انصار, رسالت
شكوهمندش را به انجام رساند و على(ع) بامجاهدت افسران رشيدش,
حماسه هاى بزرگ آفريد, فرياد رس موعود نيز, با همكارى
مردان نمونه و خود ساخته عدالت را به جهان باز خواهد آورد
وراثت را به محرومان زمين خواهد بخشيد.
منابع دينى ما,
بر جايگاه والاى آن جوانمردان اشارتها دارد.(1)
امامان, همواره آرزومند همراهى آن حضرت بوده اند و ياورى آن
چهره پنهان كرده را به دوستان خويش, همه گاه, يادآورى مى
فرموده اند:
(خدايا, درود بفرست بر مولا و سرورم صاحب
الزمان و مرا از ياران و پيروان و حاميان او قرار ده و از
آنان كه در ركابش, شربت شهادت مى نوشند, با شوق و رغبت
بى هيچ گونه كراهت.(2))
عددياران, سيصد و سيزده نفر
ياد شده است:
در موثقه مفضل بن عمر از امام
صادق:
(كانى انظر الى القائم على منبر الكوفه وحوله اصحابه ثلاث
مائة وثلاث عشر رجلاً على عدة اهل البدر.(3))
گويا مى
نگرم قائم را بر منبر كوفه و سيصد و سيزده نفر يارانش,
كه پيرامونش گرد آمده اند, به شمار اهل بدر.
اين
مضمون, به طور مستفيض از ائمه به ما رسيده است, از جمله:
روايت محمد حنفيه از على(ع)(4). روايت عبدالاعلى(5) وابى
الجارود(6) وابى بصير از امام باقر(7) وروايت ابى خالد(8) وابن
حضرمى(9) و ابان بن تغلب(10) ومُفَضّل بن عمرو(11) از امام
صادق و.... در متون عامه نيز, در عدد ياران مهدى, شمار
ياد شده, بارها و بارها ياد شده است, از جمله: روايت ام
سلمه از پيامبر(12) و روايت سيوطى از امام
باقر(ع)(13).
در برخى از روايات, ياران مهدى ده هزار نفر ياد شده و
تا آنان گرد نيايند قيام صورت نمى گيرد.
در صحيحه
ابى بصير از امام صادق:
(لايخرج القائئم(ع) حتى يكون
تكملة الحلقة. قلت: كم تكملة الحلقه. قال: عشرة
آلاف.(14))
تاحلقه كامل نگردد, قائم خروج نمى كند.
گفتم: كامل شدن
حلقه به چند نفراست؟
فرمود: ده هزار نفر.
در
روايات ديگر, به جاى كامل شدن حلقه, از كامل شدن
(العقد(15)) و (فئه)(16) سخن به ميان آمده است كه با گرد آمدن
ده هزار نفر تكميل مى شوند.
در نقلهاى ديگر, از
شمار كمتر و در برخى فزونتر از پيش نيز, ياد شده
است.
از جمله, ابن رزين غافقى از على(ع) روايت مى
كند.
(مهدى, در ميان دوازده تا پانزده هزار ياور قيام خواهد
كرد.)(17)
در روايت ابن مسعود, شمار بيعت كنندگان, بيش از پنج
هزار نفر ذكر شده است.(18)
در احاديث ديگر به توده
هاى انبوهى اشاره شده است كه از نقاط گوناگون جهان,
بويژه مشرق زمين به كمك امام مى شتابند.(19

/ 0 نظر / 2 بازدید