انتظار

انتظار: كلمه اى ژرف و معنايى ژرفتر;

انتظار: خط بطلان بر همه ى كفرها و نفاق ها و ظلمها;

انتظار: خونى در رگ زندگى و قلبى در سينه ى تاريخ;

انتظار: صلابت در درون تاريكيها و سرديها;

به دميدن سپيده دمان چشم داشتن و به اميد طلوع خورشيد زيستن، در برابر كوه مشكلات زمانه قرار گرفتن و چون كوه مقاوم بودن;

در تراكم هواهاى كشنده ى اختناقها، بهوزيدن نسيمهاى حياتبخش رهايى اميد بستن;

و به آرزوى پديدار گشتن روزهاى طلايى ارزشهاى جاويد زنده ماندن./ 1 نظر / 4 بازدید
علي رضا*

منتظران مصلح بايد صالح باشندبد برداشتنكني داداسعزت زياد