گنه ماست ؛؛علی (ع)گر تنهاست

باز بر تيغه شمشير قرارم بدهيد
باز هم مورد تکفير قرارم بدهيد
باز هم هر چه که خواهید مرا خوار کنيد
دلتان خواست اکر باز هم آزار کنيد
تا که قرآن سر نيزست علی(ع)غمگين است
صلح با آل معاويه.خدا ننگين است
من به خونخواهی اولادعلی(ع)آمده ام
چهارده قرن گذشته ست ولی آمده ام

نخلها غربت مولای مرا مي دانند
راز سی سال سکوتشهمه را می دانند
کوفيان هر چه که ذلت همه از آن شماست
لعن و نفرين علی(ع)گونه به پيمان شماست
پست و نامردم علی(ع)را تک و تنها بنهم
کافرم جز به وصايای علی(ع)پا بنهم
هر چه در حق علی(ع)ظلم نموديم بس است
هر چه از زلف و لب يارسروديم بس است

اين نه عشقست برادر که به پيشامی ماست
ور نه مهري ست که تاييد مسلمانی ماست
داغ يک عمر گناهست که پنهان کرديم
سجده بر دوست که نه .سجده به شيطان کرديم
هی گنه کرده و گفتيم خدا می بخشد
عذر آورده و گفتيم خدا می بخشد
آخر اين بخشش و اين عفو وکرامت تا کی
او رحيم است ولی ننگ و خيانت تا کی

نکنيم اين همه بد در حق مولا نکنيم
کوفيان هرچه که کردنند بيا ما نکنيم

اين که دزدان سر گردنه باشيم خطاست
چشم و گوش کر هر ماذنه باشيم خطاست
نکند بيوه زنی نيمه شبی آه کشد
دوش ما بی خبران بار گناهی بکشد
آه دلسوختگان راه به جايی دارد
به خداوندکه اين ملک خدايی دارد
نکند اينکه حسين(ع)از برمان دور شود
زشفاعت گری قافله معذور شود

مرگ بر ما اگر از امر ولیدست کشيم
يا ز دامان حسين(ع)بن علی(ع)دست کشيم

نکند عاقبت الامر سر افکنده شويم
نزد سيد علی خامنهشرمنده شويم

ای برادر گنه ماست علیگر تنهاست
و اگر فاطمه اين بنت مطهر تنهاست

گنه ماست حرم صحن جنون می گردد
ودل ضامن آهوهمه خون ميگردد

همه تقصير من و توست برادر بر خيز
شيعه یعنی من و تو دلاور بر خيز

............

/ 2 نظر / 4 بازدید