مهدي در كتب مقدسه هنديان:

تذكر نكته‌اي ضروري به نظر مي‌رسد: از منظر تشيع اين كتب، كتابهاي آسماني به حساب نمي‌آيند بلكه اقتباساتي از كتب آسماني گذشته, هستند و يا بر خواسته از سرشت انسانهاي پاك مي‌باشند و اين پيشگوئيها بايد مخصراً ار منابع وحي باشند.
در كتاب باسك از كتب مقدسه هنديان چنين آمده: دو دنيا تمام شود به پادشاهي عادلي در آخر زمان كه پيشواي ملائك و پريان و آدميان باشد و حق و راستي با او باشد و آنچه در درياها و زمين‌ها و از آسمانها پنهان باشد همه را بدست آورد و...
در كتاب شاكموني ار كتب كعتبر و مقدس چنديان آمده است: پادشاهي و دولت دنيا به فرزند سيد خلائق و در دو جهان كشن (در لغت هندي اسم پيامبر اسلام است) تمام شود و كسي باشد كه بركوههاي مشرق و مغرب عالم حكم براند و فرمان كند و برابرها سوار شود و...
در كتاب وشن حوك دربارة عاقبت جهان مي‌خوانيم: سرانجام دنيا به كسي برگردد كه خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد.
در كتب ديگر هنديان از جمله دارتك ديده با تكيل شابو سرگان حبوه‌هاي از اين موعود جهاني را مي‌بينيم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سید اکبر دخانچی ۰۹۱۵۱۱۱۱۸۵۰

بسمه تعالی - در روایات اسلامی آمده است که امام مهدی علیه صلوات الله وقتی ظهور کرد در زمانی که مردم به امامت او نماز جماعت می خوانند - عیسی مسیح علیه السلام هم پشت سر امام زمان نامز می خواند . این خبر لزوم وحدت و اتحاد خدا پرستان ئمخصوصا" مسیحی و مسلمان را بر ضد شیاطین می رساند .