نحوه پيروزى امام زمان برسلاحهاى ويرانگر2





پس اگر در احاديث‏شريفه فرموده‏اند:ظاهر نمى‏شود
مهدى عليه السلام مگر آنكه ثلث مردم كشته شوند و ثلث
آنها بميرند و ثلث آنان باقى بمانند.و فرموده‏اند:اين
ظهور واقع نخواهد شد،تا وقتى دو ثلث مردم از بين بروند
(13) نبايد تعجب كرد،بلكه بايد آن را نشانه علوم
بى‏پايان‏حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين
عليهم السلام و آگاهى آنها از آينده و اطلاعشان بر مغيبات
به اذن و تعليم خدا دانست و از معجزات و كراماتشان به
شمار آورد.

«فهم موضع سره و لجا امره و عيبة
علمه،و موئل حكمه و كهوف كتبه،و جبال دينه‏» (14) .


«و لا يدخل الجنة الا من عرفهم و عرفوه و لا يدخل
النار الا من انكرهم و انكروه‏» (15)

جعلنا الله
من محبيهم و خدام شيعتهم.

پى‏نوشتها


1-نهج البلاغه،حكمت 147،و به تذكرة الحفاظ ذهبى،ج 1،ص
12،نيز مراجعه شود.

2-سوره يوسف،آيه 40.


3-ايمان و عقيده به اين نظام كمترين فائده‏اش باز دارى و
كنترل هر نظام ديگر است كه بر اوضاع مسلط شده باشد،عقيده
به نظام امامت،آن نظامات غير شرعى را نيز محدود مى‏كند
و از ديكتاتورى و مطلق العنانى آنها جلوگيرى
مى‏نمايد،و افراد را از اينكه دربست‏خود را در اختيار آنها
بگذارند،مانع مى‏شود.نظام امامت در هر مرحله‏اى از نفوذ كه باشد
در همان مرحله نظام بازدارى از ظلم و فساد و استضعاف
است كه بيشتر از اين در اينجا مجال شرحش نيست.


4-منتخب الاثر ص 15.

5-كافى ج 1،ص 375.


6-كافى،ج 1،ص 376،ح 4.

7-مخفى نماند كه احاديث‏بسيار
در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام و اينكه هيچ عملى
بدون ولايت نفع نمى‏دهد وارد است،كه قسمتى از آنها را در
كتاب‏«امان الامة‏»نقل كرده‏ام،و همه بر اهميت نظام امامت و
اينكه بايد امت آن را تعظيم نموده و از آن اطاعت داشته
باشند،دلالت دارند.

8-رجوع شود به منتخب الاثر،ب 5،ف
7،ص 475 و 476.

9-سوره بقره،آيه 249.


10-سوره آل عمران آيه 64.

11-سوره نحل آيه 90.


12-سوره حجرات آيه 13.

13-رجوع شود به منتخب
الاثر،ف 6،ب 5،ص 452 و 453.

14-نهج البلاغه خطبه 2.


15-نهج البلاغة خطبه 3.

امامت و مهدويت صفحه 7،
حض

/ 0 نظر / 2 بازدید