دفتر مشق 3- پایانی

اره خلاصه درد سرتون ندم !

دیگه از اون دفتر ها اصلا درست نکردن ! الان دیگه همه دفتر های رنگی و زنگی دارن ! دیگه خبری از اون دفتر ها با اون جدول ضربها نیست ...

فکر کنم واسه همینه که خیلی هامون حسابمون ضعیف شده .... قبلا  6*6  تا 36 تا بود ولی الان هرچی من بگمه ! 

اره فکر کنم همینه داستان چون دیگه خیلیهانمون اصلا هیچی حساب بلد نیستیم و خیلی وقتها به جای جمع تقسیم می کنیم و به جای تفریق ضرب ....

از رو جلد همه که دیگه نگو و نپرس 

اصلا کسی یادش نیست که چی نوشته بودن رو دفترها .... ( شما یادتونه ؟؟؟ ) 

دیگه خیلی ها فراموش کردن باید به یک چیزایی توجه کنند.... 

 

نیم از عالم خاک

دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

 

الانم که فعلا دفتر مشقی در دست و بال ما نیست اما ....
 
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم


از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟

به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم


مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا

یا چه بوده است مراد وی ازین ساختنم
فی کتـاب مکنون

 

/ 0 نظر / 11 بازدید