دنيا می فريبد و زيان می رساند و می گذرد.
خدای سبحان، دنيا را نه پاداش دوستان خود قرار داده و نه شکنجه و عذاب دشمنان خود،
مردم دنيا چون کاروانيانی هستند که تا فرود آيند و بار بگشايند، سالار کاروان، بانگ رحيل در دهد و به ناچار، کوچ کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید