ياران امام عصر (عج)2چه بسا بشود گفت: سه دسته گزارشهاى ياد شده, با
يكديگر تعارض ندارند, بلكه درطول يكديگرند. در مجموع,
نشانگر سير تشكل يارانند. سيصدو سيزده نفر نخستين گروندگان
هستند كه در انتظار ظهور موعود در مكه بوده اند. با گرد
آمدن اين گروه, دعوت آغاز مى شود. پس از انتشارخبر و
گزارش آن به محرمان, ده يادوازده هزار نفر, كه ستونهاى
اصلى نيروهاى انقلاب را تشكيل مى دهند, به سرعت به امام
مى پيوندند. با اجتماع آنان, پاكسازى حجاز آغاز مى
شود. در ادامه نهضت, توده هاى انبوه, از سراسر جهان, به
حضرت مى پيوندند ودرگيرى بزرگ و خونبار با مستكبران شروع
مى شود.
امام صادق(ع) مى فرمايد:
(سيصد و سيزده
نفر ياران بااو بيعت مى كنند. او تا هنگام كامل شدن ده
هزار نفر در مكه اقامت كرده سپس رهسپار مدينه مى
گردد.)(20)
امام صادق(ع) در پاسخ شخصى كه گمان مى برد, ياران مهدى
تنها اندك شمارند و حضرت, تنها با نيروى آنان, به اصلاح
جهان خواهد كوشيد, فرمود: خروج مهدى به فراهم شدن
امكانات بستگى دارد:
عن ابى بصير قال سال رجل من اهل
الكوفه ابا عبداللّه(ع) كم يخرج مع القائم(ع) فانهم يقولون
انه يخرج معه مثل عدة اهل بدر ثلاثمائه وثلاثة عشر
رجل.) قال: وما يخرج الا فغ اولى القوة وما يكون اولى
القوة اقل من عشرة آلاف.(21))
مردى از كوفيان, از امام
صادق پرسيد: همراهان قائم چند نفرند؟ مردم مى
گويند:
بمانند اهل بدر, سيصد و سيزده نفر بيش نيستند.
فرمود:
جز به همراهى افراد قدرتمند قيام نكند, آنان هم, كمتر
از ده هزار نفر نباشند. علاّمه مجلسى, همين معنى را از
روايات استنباط كرده و مى نويسد:
(ياران مهدى, منحصر به
سيصد و سيزده نفر نيستند, بلكه اين شمار يارانى هستند كه
حضرت به كمك آنان حركت را آغاز مى كند.(22))
شاهد بر
مطلب اين كه در برخى از روايات, به جاى (اصحابه) (من
اصحابه)(23) آمده كه نشان مى دهد شمار ياد شده, طلايه ياران
امام را تشكيل مى دهند كه خود را به حضرت مى رسانند و
نهضت را مى آغازند و در مقابل دشمنان مكى, به دفاع از
آقا مى پردازند(24).
احتمال مى رود اين گروه اندك,
فرماندهان و وزيران امام باشند كه در آغاز هسته هاى اصلى
نيروها را بر عهده دارند و پس از پيروزى, براى ارشاد و
دادرسى و كارگزارى به سرزمينهاى دور و نزديك فرستاده مى
شوند.
امام صادق مى فرمايد:
(گويا مى نگرم به قائم بر فراز
منبر كوفه, يارانش در پيرامون او حلقه زده اند.
آنان
پرچمداران لشكرها و كارگزاران امام بر روى زمين هستند.(25))
از اين گروه, به (نقباء,(خواص) و (ذخراللّه) تعبير شده
است.(26

/ 1 نظر / 5 بازدید
بچه مثبت +++++

خسته نباشي....دستت بي بلا..اين جا حسابي به معلوماتمون اضافه مي شهدست حق يارت