و اما بعد ... !

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ

/ 1 نظر / 23 بازدید
دیوونه غربتی!

سائل و سینه زن و سیب و سحر سوره فجر سوز دل بهر عزای تو دمادم داریم هفت سین کرمت جور همیشه آقا ما فقط یک سفر کرب و بلا کم داریم!