نحوه پيروزى امام زمان بر سلاحهاى ويرانگر

سؤال:

در موقع ظهور امام زمان عليه السلام
بطورى كه از ترقى كنونى بشر در صنعت و تكنيك ملاحظه
مى‏شود،دنيا مجهز به سلاحهاى بسيار مهيب و خطرناك خواهد بود.


آن حضرت در برابر اين سلاحهاى مخوف،چگونه مانند جدش با
شمشير قيام خواهد كرد؟و چگونه با سلاحهاى قديم،مثل شمشير
و غيره با ارتش‏هاى دنياى آن روز جهاد مى‏نمايد؟و آيا
مى‏شود تصور كرد كه كسى بتواند به وسيله شمشير با بمبهاى
ئيدروژنى و امثال آن،جنگ و نبرد كند؟

جواب:


اولا:مقصود از خروج با شمشير،ماموريت‏به جهاد و توسل به اسلحه
براى اعلاء كلمه حق است.

بنابر اين قيام با
شمشير،كنايه از قيام با اسلحه و پيكار و جهاد و تعيين نوع
ماموريت آن حضرت است و اينكه آن حضرت مامور به مصالحه با
كفار نيست.

بديهى است‏با هر اسلحه‏اى كه لازم
باشد،آن حضرت و اصحابش با كفار و ستمگران جهاد مى‏نمايند و
از هرگونه اسلحه‏اى كه در زمان ظهور آن حضرت متداول
باشد،و به استعمال آن حاجت داشته باشند،استفاده مى‏نمايند.


ثانيا:از كجا كه در زمان ظهور آن حضرت،اين اسلحه‏هاى مهيب در
اختيار بشر باقى باشد،زيرا ممكن است كه در اثر حوادث و
آشوبها و انقلابات شديد و جنگهاى خانمانسوز جهانى،كه پيش
از ظهور آن حضرت واقع مى‏شود دو ثلث‏بشر نابود شود،اين
اسلحه‏هاى جهنمى معدوم گردد و شايد كسى باقى نماند كه بتواند
از اين اسلحه‏ها استفاده كند،يا آنها را تهيه نمايد و
اين احتمال هم كاملا بجا و قابل توجه است.

يكى
از امورى كه در احاديث از آن خبر داده شده و اوضاع
كنونى آن را ممكن الوقوع نشان مى‏دهد،جنگهاى جهانگيرى است
كه در اثر آن،بيشتر نقاط زمين از سكنه خالى مى‏گردد و
شهرها ويران مى‏شود،وصدها ميليون بشر را رهسپار ديار عدم
مى‏سازد.

تا يك قرن پيش،وقوع چنين جنگهايى بسيار
بعيد به نظر مى‏رسيد،زيرا با آن اسلحه‏هاى سابق و با
نبودن وسايل ارتباط جمعى بين شهرها و كشورها،اگر جنگى
واقع مى‏شد،اولا پيش از آنكه خبرش به كشورهاى همسايه و
يا دورتر برسد و دامنه جنگ گسترش يابد،آن جنگ به پايان
مى‏رسيد،و ثانيا در آن زمانها،تعيين غالب از مغلوب،خاتمه
يافتن جنگ،تسلط يكى از دو طرف يا از بين رفتن طرفين،متوقف
بر كشتارهاى عمومى و استعمال بمب و غيره نبود.


اما در عصر حاضر بطورى كه همه پيش بينى مى‏نمايند با
وسائل ارتباطى كه همه عالم را به منزله يك شهر و يك محله
نموده،و با اسلحه‏ها و تجهيزاتى كه در دست زمامداران بى
ايمان است و هيچ وسيله‏اى براى كنترل خشم و شهوت و جاه
پرستى آنها نيست،اگر جنگ شروع شود،علاوه بر آنكه غالب از
مغلوب تشخيص داده نمى‏شود و طرفين از بين مى‏روند،اكثر
ملل و سكنه كره زمين ممكن است در ظرف چند ساعت فانى و
نابود شوند

/ 0 نظر / 4 بازدید