مهدي در اديان و ملل ديگر:

همانطور كه در مباحث ديگر ذكر شد, اعتقاد به منجي از سرشت الهي انسانها نشات مي‌گيرد و همين اعتقاد است كه اميد را در قلبها زنده مي‌كند، ولي بصورت عام اين اعتقاد در كتب اقوام باستان انعكاس پيدا كرده است, با اينكه روايت منجي روايتي است اختلاف برانگيز ولي جلوة آن در تمامي ملل خود نمائي مي‌كند، كه البته زائيده اين اعتقاد بسياري از مذاهب است. ولي پيشگوئي‌هاي كه در ميان ملل مرسوم بود, صد البته ارتباطي انكار ناپذير با منبائي فرامادي (وحي) دارد زيرا كه در تمامي ملل، از شرق تا غرب عالم, خداوند پيامبري را فرستاده است كه اين نويد را تبيين نموده‌اند يا ثبت در كتابهايشان بوده است و اين اختلافاتي كه بعضاً در ابعاد وجود منجي به چشم مي‌خورد سرچشمه ار تجربيات و گرد و غبار تاريخ وارد و قبل از بيان اين عقايد در اقوام و اديان گذشته يادآوري مي‌شود كه شعيه مطمئناً با همه اين عقايد موافق نيست ولي اشاره به آنها تذكري است براي اثبات وجود منجي.
پس در اين بخش به بشارات كتب آسماني گذشته و عقايد موجود در ملل گذشته به منجي مي‌پردازيم:

مهدي در عهد عتيق:

در 35 بخش از مزامير 150 گانه نيز ظهور منجي موجود است (زبور وداوود):
زيرا كه شـريران مـنقطع خواهنـد شد، و اما منتظران خداوند، وارث زمين خواهند شد. هان بعد از اندك زماني شرير نخواهد بود و ...(كتاب فرامير, فرمور, بعد 37, 90, 12)
در كـتاب اشعيا, نبي: و نهالي از تنه ليي بيرون آمده, شاخه‌اي از ريشه‌هايش خواهند شگفت و روح خدا بر او قرار خواهند گرفت و ... مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين به راستي حكم خواهد كرد. (فصل 11-بندهاي 1-10).
و در اين كتاب شرح مختصري است بر احولات ظهور: گرگ با بره سكونت خواهد كرد و پلنگ با بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير پرواري با هم و طفل كوچك آنها را خواهد راند... و در تمام كوه مقدس من, ضرر و فسادي نخواهند كرد، زيرا كه جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد و بر اين انتظار الهي تاكيد مي‌كند: اثر چه تاخير نمايد برايش منتظر باش، زيرا كه البته خواهند آمد و درنگ نخواهد كرد (كتاب مقوي نبي فصل 2 بندهاي 1-10).

/ 0 نظر / 4 بازدید