جلسه قرآن

سلام
اين هفته هم طبق برنامه جلسه قرانمون در دانشگاه شروع شد.
اين هفته موضوع جلسه زنان در قران بود که توسط يکی از خواهران شيعه امريکائی توضيح يک سری از اياتی که توسط ايشون انتخاب شده بود جلسه برگزار شد.
هفته های قبل جلسات در مورد ربا ٫ احترام به ديگران ٫ پيامبران در قران ٫ حضرت عيسی در قران و جلسه اول هم که مقدمه و اشنايی بود.
هفته اينده چون دانشگاه روز سه شنبه تعطيل هستش جلسه نداريم و بعد از ان دو يا سه جلسه خواهيم داشت تا پايان ترم ٫ دعا کنيد که خوب پيش بره. 
انشالله تو پست بعدی در مورد يک اتفاق مهم خواهم نوشت.

 يا علی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید