انتظار


بنام يكتاي بي همتا
و به ياد پرده نشين سحاب
رحمتش
نميدانم عمر ما چندين جمعه دارد ... ولي نيك
ميدانم كه جمعه ، جمعه به مرگ نزديك تر ميگرديم و ...
هزاران افسوس كه مولايمان را در ميانمان نميبينيم و يا
ميبينيم و نميشناسيم . براستي تا چه حد بدنبال او گشته ايم
و تا كجا اسباب حضور او را فراهم نموده ايم . در
زيارت روز جمعه ايشان ميخوانيم : السلام عليك ايها المهذب
الخائف ... اين عمق جان را به غليان مي آورد ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
سياوش

سلام دوست خوبم ، ممنونم كه بهم سر زدي و از وبلاگم خوشت اومد . اما وبلاگ خودت خيلي پر بركته و من افتخار ميكنم كه با شما آشنا شدم . موفق باشي حق نظروف

...

مرغ زيرک گر به دام افتد تحمل بايدش. اين جمله يه روزی خيلی به کار من اومد فکر کردم شايد ......التماس دعا