مهدي در ملل مختلف

- ايرانيان باستان معتقد بودند كه گرزا سپه قهرمان تاريخي آنان زنده است و صد هزار فرشته او را پاسباني مي‌كنند تا روزي قيام كند و جهان را اصلاح كند.
2- نژاد اسلام بر اين عقيده است كه از مشرق زمين يك نفر برخيزد و تمام قبائل اسلام را متحد سازد و آنها را بر دنيا مسلط سازد
3- نژد ژرمن معتقد بود كه يك نفر فاتح از طرف آنان قيام نمايد و ژرمن را بر دينا حاكم كند.
4- اهالي سربستان انتظار ظهور ماركوكراليويچ را داشتند
5- يهوديان معتقدند كه در آخر الزمان ماشيع (مهدي بزرگ) ظهور مي‌كند و ابد الاباد در جهان حكومت مي‌كند ولي او را از اولاد اسحاق مي‌دانند در صورتيكه بوضوح بيان مي‌دارد كه او از اولاد اسماعيل است.
6- مردم اسكانديناوي معتقدند كه براي مردم بلاهائي مي‌رسد. جنگهاي جهاني اقوام را نابود مي‌سازند. آنگاه اودين يا نيروي الهي ظهور كرده و بر همه چيره مي‌شود.
7- يوناينان گويند كايوبرگ نجات دهندة بزرگ ظهور كرده و جهان را نجات خواهد داد.
8- اقوام آمريكاي مركزي معتقدند كه كوتزلكومل نجات بخش جهان پس از بروز حوادثي در جهان پيروز خواهد شد.
9- چنين‌ها نجات جهان را بدست فردي به نام كرشنا مي‌دانند.
10- اقوام اروپاي مركزي در انتظار ظهور بوخس مي‌باشند.

/ 0 نظر / 7 بازدید