بیش از یک‏میلیون نفر در فهرست تروریستی آمریکا

اداره امنیت ملی آمریکا بیش از یک میلیون نفر را در آمریکا در فهرست به اصطلاح تروریست های بالقوه قرار داده است.

به گزارش شبکه خبر به نقل از ایرنا، ظرف دو سال گذشته 600 هزار نفر به این فهرست اضافه شده و موجب اعتراض بسیاری از مدافعین حقوق اجتماعی شده است.

دولت آمریکا ماهانه 25 هزار نفر را به این فهرست اضافه می کند و برخی معتقدند که روند کنونی می تواند زندگی صدها هزار نفر را مختل کند.

افرادی که در این فهرست قرار گرفته اند به صورت مکرر در فرودگاه ها و مرزهای مختلف آمریکا ساعت ها متوقف شده و از پروازهای خود جا مانده اند.

جیم رابینسون معاون سابق دادستان کل آمریکا در امور اجتماعی یکی از قربانیان این فهرست است که با این که مدارک دولتی همراه خود دارد بارها در فرودگاه متوقف شده است.

دو سال قبل حدود 400 هزار نفر در این فهرست قرار داشتند که با انتقاد بسیاری از خبرنگاران و فعالان سیاسی روبرو شد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید