يا صاحب الزمان

سل المصـــانع ركباً تهيم في الفـــــلوات            تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی
شبم به روی توروزست و ديده ها به تو روشن   و إن هجـرتُ سواءاًعشــيتــي و غداتی
اگرچــه دير بماندم، اميد بر نگرفــــــــتم           مضــی الزمــان و قبلی يقول إنک آتي
من آدمی به جمالت نه ديدم و نه شنيـدم              اگر گِلی به حقيقــــت عجين آب حياتی
شبان تيره، اميدم به صبح روی تو باشد             وقد تفتّش عين الحيـــــوة في الظلمات
فکم تمرّر عيشي و أنت حامـــــــل شهد              جواب تلخ بديعست از آن دهــان نباتی
نه پنجروزه عمرست عشق روی تو مارا              وجدت رائحة الودّ إن شمــــمت رفـاتی
وصفت کلّ مليح کما يحبّ و يرضـــــی               مـحامد تو چه گويم که ماورای صفاتی
أخاف منک و أرجو و أستغيث و أدنـــو              که هم کمند بلايی و هم کليـــــد نجاتی
زچشم دوست فتادم به کامه دل دشمـــن             أحبّتي هجرونــــــــي کما تشاء عداتي
فراقنامه سعدی عجب که در تو نگـــيرد         و إن شکوت إلی الطير نحن في الوکنات
 
/ 4 نظر / 10 بازدید
اميد ا.

خسته نباشی دلاور. يا علی

مهيار

ساقيا آمدن عيد مبارک بادت ----- وان مواعيد که کردی مرود از يادت شادی مجلسيان در قدم و مقدم تست --- جای غم باد هر آندل که نخواهد شادت

علی

از اینکه این شعر سعدی را گذاشتيد خيلی ممنونم. من دنبال اين شعر بودم که صفحه شما را پيدا کردم و از خواندن برخی مطالب آن بسيار لذت بردم. آيا شما لينک(هایی) سراغ داريد که اشعار و غزلهای سعدی و يا ساير شعرا را بشود در آن پيدا کرد؟ با تشکر - علی