اسلام چيست؟ چقدر مظلوم است و
چقدر غريب.
اما ميان تمام مدلهاى اسلام
من فقط يك مدلش را دوست دارم.
من از كسانى كه از مستحبات فقط خواب قيلوله را مى پسندند بدم
مى آيد!
من از كسانى كه در ميان واجبات فقط صله رحم را با ميهمانان
آنچنانى دوست دارند بدم مى آيد! من از صله رحمهاى قر وقاطى! در ميان تنها مسلمانان
شهر بدم مى آيد! من از بقيه هم بدم مى آيد.
از آنهايى كه از اسلام
فقط مسح كشيدن را بلدند، آنهم با طى مدت يك ربع!
از آنهايى كه از ياد خدا فقط ذكر گفتن را بلدند، آنهم بلند
با ذكر "صاد" از مخرج اصلى!
آنهاييى كه هر نمازشان را ده بار مى خوانن، آنهايى كه قرآ،
را فقط مى خوانند،
آنهايى كه خمس وزكات دزديهايشان را كامل پرداخت مى كنند،
آنهايى كه غذاى ته مانده خود را به فقرا مى دهند،

آنهايى كه مسجد مى سازند وسردرب مسجد را ملوث بنام خود مى
كنند،
آنهايى كه ده بار والضالين را تكرار مى كنندو ...
من از اسلام
مدل لطيفش را دوست دارم. اسلام
من در ميان پرمردهاى 90 ساله رو به مرگ نيست. من
اسلام دعا را دوست دارم .اسلام
گريه را..اسلام پيرمرد
بودن جوانها را.
اسلام جمعهاى تذكر را..اسلام
عهدهاى اخوت را ..اسلام
جنگ وجبهه را.
اسلام ته مانده غذا را خوردن
را..اسلام بخشش تمام
مال نداشته را.
اسلام خجالت نكشيدن از نماز
را..اسلام مخفى كردن
تمام عبادات را...
اسلام ضجه هاى جانسوز را.اسلام
دعاى كميل را .اسلام
دعاى توسل را.
اسلام مناجات شعبانيه را ..اسلام
رمضان را.
اسلام سينه زنى را.
اسلام نوحه خوانى را.
اسلام نيمه هاى شب را.
من از اسلام
مرفهين بدم مى آيد. همانها كه از ميان احاديث فقط استحباب خانه خوب، مركب خوب وزن
خوب را دوست دارند! من از خودم هم خيلى بدم مى آيد!
من خودم را دوست ندارم! من آتش را كمترين مزدم در آخرت
ميدانم!
از شما هم بدم مى آيد واز
اسلام شما بيشتر....
  
نویسنده : میثم ; ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٤/۱٦
تگ ها :