ياران حضرت مهدي و چگونگي توزيع آنها1

همانطور كه دوستان ميدانند ، تعداد ياران حضرت 313
به عدد ياران بدر ذكر شده است
در روايات‌ آمده است
كه اين افراد بدون اطلاع قبلي همگي در شهر مقدس مكه
گرد هم جمع ميشوند و خواص اصحاب حضرت ميباشند
در
برخي روايات ذكر شده است كه از اين تعداد 50 نفر نيز
بانوان هستند و در روايتي ديگر اين 50 نفر را جداي آن 313
نفر ذكر كرده اند
اما اينكه دقيقا اين افراد از كدام
شهرها هستند شايد سئوالي باشد كه هميشه و براي هر شخصي
پيش آمده باشد
من در اين چند پيام به ترتيب شهرها و
تعداد ياران حضرت را برايتان ميگويم
شهر اسوان ، يك
نفر - شهر بلد ، يك نفر ( نام ديگري كه براي شهر بلد
آمده است شهر بلنسيه است) - شهر بوشنيج ، 4نفر
اصحاب
كهف ، 7 نفر - شهر اصطخر ، 2 نفر - شهر بيروت ، 9 نفر -
شهر اهواز 2 نفر
تائبون در سر نديب و سمنداز ، 4
نفر ( در ذيل روايت آمده است كه اينان چهار نفر از
بازرگانان فارس هستند كه بازرگاني خود را رها ميكنند و در
سرنديب و سمنزار ساكن ميشوند تا آنكه صدا را ميشنوند و به
سوي حضرت ميروند) ا   
نویسنده : میثم ; ساعت ۳:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٤/۱۸
تگ ها :