شهدا در زير چتر منور قرآن ميخوانند!

قئshy;طى خدا پرستى است!
مردم از بي ايمانى در رنجند! در دكان بشريت دو سير
معرفت پيدا نمى شود، در بوتيك هاى مردانه،
غيرت زنانه مى فروشند!! مرگها قسطى شده. بايد آهسته
آهسته بميرى . زيرا كوپن شهادت اعلام نمى شود! كالاى
گناه، علامت استاندارد جهانى دارد (لذت) بازار چشم
چرانى شلوغ است ...تو در اين آشفته بازار چه كالايى
دارى؟؟


چند سال است كه بعد از جنگ خشك سالى شده واصلا زمستان
نداريم، اصلا ديگر ئshy;ال خواندن دعاى كميل، ندبه وتوسل را نداريم، چرا كه هميشه مشغول
نگاه كردن به فوتبال واين سريال وآن برنامه هستيم. همه "زير
آسمان شهر" را مى پسندند، همه "خشايار مستوفى
" را ميشناسند همه "ديويد بكهام" رو ميشناسند اما "باكرى"
قهرمان را كسى به خاطر نمى آورد. اين روزها با خط سريع السير
بى تقوايى سريع به مقصد مى رسى! اورژانس امر به معروف
ضعيف است وخيابان امر به منكر شلوغ! اتوبان بلا
تكليفى يك طرفه است ودر ادارات بايد از خط ويژه "پارتى"
عبور كنى وگرنه در ترافيك نا آشنايى ميمانى!


غيبت واجب است وتهمت مستئshy;ب!


صداقت ئshy;رام است وايثار وفداكارى
مكروه!


درختهاى ربا خوب ميوه
ميدهند وبار زيادى دارند تابلوهاى خدا پرستى رنگ
پريده است ! تو در اين آشفته بازار چه كالايى داري؟؟


غربت در اينجا بيداد
ميكند وئshy;ضرت ولى عصر(عج) از همه غريبتر است. در
خيابان غير مستقيم دعوت به ئshy;رام ميكنندو كتابشان
تبليغات روى ديوار است . خوش تيپى ئshy;رف اول را ميزند!
باسوادها بى مدركند وبا مدركها بى سواد! خواستند شهرمان سبز باشد، سبز است! البته
از نوع لجنى! آسمان شهرمان ديگر رنگين كمان ندارد.
جنگلهاى انبوه گناهان روز به روز وسيع تر ميشود. ونمى
شود نفسى كشيد! اگر مواطب چشمانت نباشى تير گناه آنرا
پاره ميكند.


عكسهاى يادگارى از دوران وفادارى به درد سوختن
نميخورد. دلسوزى معنا ندارد. همه دردهاى دل قفل است
وهيچ كليد سازى نمى تواند كليد خانه را بسازد. در اينجا ئshy;قوق
به شر است نه ئshy;قوق بشر وتو
در اين خرابه چه سر پناهى دارى؟؟


همه جاى شهرمان شهر بازى است.
مومن مسجد نديده زياد است خوبها رفتند وبدها خود را پشت نقاب خوبها پنهان
كرده اند . ديگر خوبها هم خوب نما شده اند ديگر به كسى نمى توان
اعتماد كنى.


در اين بهار آزادى جاى تفكرات امام
خالى


بعضى ها به اسم تمدن به گردنشان
زنگوله مى اندازند وافتخار ميكنند كه بچه هايشان
پيتزا و همبرگر را درست
تلفط ميكنند ووقتشان را به آدامس بادكنكى ميگذرانند! آنهايى كه مى نشينند
سريال "خط قرمز" و "دردسر
والدين" را با كيف تماشا ميكنند . اغلب وقتشان را صرف تماشاى فوتبال كدام
تيم اروپايى ميكنند وبراى سيلى خوردن فلان هنر پيشه
گريه ميكنند وبراى گل خوردن فلا تيم به سر خود ميزنند
ديگر وقت ندارند به سيلى خوردن ئshy;ضرت زهرا (س)
فكر كنند وخون دل خوردنهاى على (ع) را بشناسند آنها
ميخواهند عشق را از فيلمهاى هندى ياد بگيرند نه از
امام ئshy;سين (ع) و ئshy;ضرت زينب (س) . آنها
شجاعت را در فيلمهاى آمريكايى
ميبنند نه در عمليات چريكى شهيد چمران!!!


كاش شهدا را فراموش نميكرديم! كاش
صداى طنين شهيد آوينى را با صداى نكره
مايكل جكسون
عوض نميكرديم.


چه خوب گفت آنكه گفت: "گل
مئshy;مدى باش تا مئshy;تاج ادكلن فرانسوى نشوى"
/ به نقل از خوبان
  

نویسنده : میثم ; ساعت ۳:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۱/٤/۱٧
تگ ها :