در حالي كه‎‎‎‎ در منطقـه فـاجعـه‌زده «آچه»‎‎ زمين‌لرزه و سونامي‎ شهرهاي‎‎ زيـادي را از صفحه‎‎ زمين‎ پاك‎ كرده است‎ منابع‎ خبري‎ از برپاماندن‎‎ مساجد اين منطقه‎ حكايت‎ مي‎ كنند.
خبرگزاري فــرانـســه گزارش داد، در روستـاي كاجو كه صدها خانه بـه طور كـلـي ويران شـده است مسجد روستا به طور معجـزه آسايي سالـم مانده است.
آب‎ دور تادور مسجد را فراگرفته‎ امـا حتي‎ يك‎ قطره‎‎ آب‎ در پلكان‎‎ آن نفوذ نـكـرده است‎.
شبكه‌هاي‎‎ مختلف‎ تلويزيـون‎ انـدونـزي نيــز سـخنـان‎ چنـد نفــر از نـجــات‎‌يـافتـگـان‎ سونـامـي‎ را پخش‎ كرده‎‌اند كه نجات‎ خــود را مـديـون‎ مسجدهايي‎‎ مي‌دانند كه‎‎‎ در آنها پناه گرفتـه بودند.
دو خبـرنگــار خبــرگــزاري‎ رسـمــي‎ «انتــاراي»‎‎ اندونزي نيـز از مـعجـزه‎ سالـم‎ ماندن‎‎ ساختمـان مسجد منطقه‎‎‎ فاجعه ديـده و ويران‎ شده‎‎ ملابـو خبر داده‌اند.
در منطقه‎‎‌اي‎ كه اين‎ مسجد واقـع‎ اسـت،‎ همـه‎ ساختمان‌ها حتـي‎ سـاخـتمــان‎ سـتــاد ارتـش‎ و خوابگاه‌هاي‎ پليس‎، كاملا ويران‎ شـده‎ و تـنهـا مسجد پا بر جا مانده‎ است‎.
عكس‌هايي‎ كه‎‎ خبرگزاري‎ فرانسه از اين‎‎ منطقه‎‎ كه دسترسي‎‎ زميني بـدان مـقـدور نيست‎‎ منـتشـر كرده‎ است، نشان‎ مي‎‌دهد مساجد تنهـا مــاننــد لكـه‎ هـاي‎ سـفيـد رنـگ‎ و ساختمانهايي‎ هستند كه‎‎ در ميــان‎ انـبــوه گـل‎ و لاي‎ و ويـرانـه‎‎‌هـا سربـرافـراشـتـه‌اند.
در منـطقـه‎ «پـاسـي‎ لــهـــوك»‎ در 20 كيلومتري‎‎ شرق‎ شهر سيگلي‎ در بخش‎ پـيـدي دو مسجد در سـاحـل‎ دريا سالم‎ مانـده‎‌انـد در حالي كه‎‎ خانه‌هـاي‎ اطراف‎ آن‎‎ هـمگـي‎ ويـران شده‎‌اند.
اين‎ دو مسجد يكي‎‎ قديمـي و بـا چــوب‎ سـاختـه‎‎‎ شده و ديگري‎ كـه جـديـد اسـت‎ بـا بتـون‎ احـداث شده‎‎ است‎ و هر دو سالم‎ مانده‌اند و حـدود يك‎ صد نفراز ساكنان‎ روسـتـا با پناه‎‎ بردن‎‎ به اين دو مسجد از مرگ‎ نجات‎ يافته‎‌اند.

 

 

 

 

  
نویسنده : میثم ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱٧
تگ ها :